Cenik

Vrsta storitve Cena (EUR)
Tečaj cestno prometnih predpisov v celoti (osnovni del + dodatni del)* 150
Tečaj cestno prometnih predpisov samo dodatni del*  
A1 (ura vožnje)  
A in A2 (ura vožnje)  
B (ura vožnje)  
Izdaja nadomestnega evidenčnega kartona vožnje  
Čakalna ura**  
Paket B kategorije 20 ur in tečaj CPP  

 

 Zakupljene ure in pakete je potrebno porabiti v treh letih od dneva nakupa.

Vse cene so v evrih ter vsebujejo DDV.

*Tečaj CPP vključuje vpisnino in izdajo evidenčnega kartona vožnje.

**V primeru zamude zaradi višje sile, bolezni ali drugih dejavnikov na katere niste imeli vpliva se ne zaračuna.

V kolikor kandidat opravi izpit preden odvozi število ur kupljenih v paketu, se vplačani znesek za paket  preračuna v drugi manjši paket po veljavnem ceniku in se razlika denarja vrne kandidatu.

Cene v paketih veljajo izključno za predplačilo ur.

V primeru plačevanja za že izvožene ure ni možno koristiti popustov in se ure obračunajo s polno ceno.

 

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak v cenah, napisanem besedilu in tehničnih opisov brez predhodnega obvestila.

 

Vladimir Ilić s.p. | Davčna številka: 21454299| TRR: SI56 0400 1008 6789 478