Cenik

Vrsta storitve  Cena (EUR)
Tečaj cestno prometnih predpisov v celoti (osnovni del + dodatni del)* 130
Tečaj cestno prometnih predpisov samo dodatni del* 60
A1 (ura vožnje) 34
A in A2 (ura vožnje) 38
B (ura vožnje) 32
Izdaja nadomestnega evidenčnega kartona vožnje 30
Čakalna ura** 20

 Zakupljene ure in pakete je potrebno porabiti v treh letih od dneva nakupa.

Vse cene so v evrih ter vsebujejo DDV.

*Tečaj CPP vključuje vpisnino in izdajo evidenčnega kartona vožnje.

**V primeru zamude zaradi višje sile, bolezni ali drugih dejavnikov na katere niste imeli vpliva se ne zaračuna.

V kolikor kandidat opravi izpit preden odvozi število ur kupljenih v paketu, se vplačani znesek za paket  preračuna v drugi manjši paket po veljavnem ceniku in se razlika denarja vrne kandidatu.

Cene v paketih veljajo izključno za predplačilo ur.

V primeru plačevanja za že izvožene ure ni možno koristiti popustov in se ure obračunajo s polno ceno.

 

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak v cenah, napisanem besedilu in tehničnih opisov brez predhodnega obvestila.

 

Šola vožnje ILKE, Milenko Ilić s.p. | Davčna številka: SI42390508 | TRR: SI56 3400 0101 3329 585