Vrsta storitve EUR
Tečaj cestno prometnih predpisov v celoti (osnovni del + dodatni del)* 68
Tečaj cestno prometnih predpisov samo dodatni del* 50
Ura vožnje za A1 kategorijo 32
Ura vožnje za A in A2 kategorijo 35
Ura vožnje za B kategorijo 27
Čakalna ura** 15
Izdaja nadomestnega evidenčnega kartona vožnje 15

Paket A1: 21 ur vožnje A1 kategorije in Tečaj CPP 

(21x23+47)

530

Paket A: 22 ur vožnje A ali A2 kategorije in tečaj CPP

(22x27+36)

630
A1 v A2: 12 ur vožnje A ali A2 kategorije (sprememba kategorije) 360

Paket B: 21 ur vožnje B kategorije in tečaj CPP  (21x22+68)

530

Paket B10: 10 ur vožnje B kategorije

260

Paket B20: 20 ur vožnje B kategorije

500

 Zakupljene ure in pakete je potrebno porabiti v treh letih od dneva nakupa.

Vse cene so v evrih ter vsebujejo DDV.

*Tečaj CPP vključuje vpisnino in izdajo evidenčnega kartona vožnje.

**V primeru zamude zaradi višje sile, bolezni ali drugih dejavnikov na katere niste imeli vpliva se ne zaračuna.

V kolikor kandidat opravi izpit preden odvozi število ur kupljenih v paketu, se vplačani znesek za paket  preračuna v drugi manjši paket po veljavnem ceniku in se razlika denarja vrne kandidatu.

Cene v paketih veljajo izključno za predplačilo ur.

V primeru plačevanja za že izvožene ure ni možno koristiti popustov in se ure obračunajo s polno ceno.

Šola vožnje ILKE, Milenko Ilić s.p. | Davčna številka: SI42390508 | TRR: SI56 3400 0101 3329 585